Stöd oss

STÖDKONTO FÖR VÅRA KATTER OCH VÅR VERKSAMHET

Eftersom Bergslagskatten drivs som en ideell förening är vi i behov av ekonomiskt stöd för att vi ska kunna fortsätta vårt arbete på katthemmet. Vi har ett särskilt postgirokonto som är till för att hjälpa våra hittekatter till en ny start – en möjlighet att få bo på katthemmet en tid tills de får flytta till en ny familj där de blir älskade och väl omhändertagna.

OBS: Om ditt bidrag är till minne av någon avliden så är det viktigt att du sätter in pengarna via någon Begravningsbyrå. Byrån hjälper då till att skriva ut en adress till de efterlevande.

Sätt in ditt bidrag på PlusGiro konto nr: 169 95 85 – 4.